Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners

POH-GGZ

U kunt door de huisarts verwezen worden naar onze praktijkondersteuner voor de GGZ.

De POH-GGZ kan samen met u psychische en emotionele klachten verduidelijken.

Zij is opgeleid om kortdurende therapie en ondersteuning te geven.

Ook kan zij u in overleg met de huisarts verwijzen naar de meest geschikte hulpverlener zoals maatschappelijk werker, psycholoog of anderen.

POH-S

De praktijkondersteuner somatiek begeleidt mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hypertensie, astma en COPD.

Zij zal met u uw klachten, de samenhang met uw leefstijl, uw medicatie en het juiste gebruik daarvan bespreken.

Zij beoordeelt het laboratorium onderzoek en zal zelf zo nodig onderzoek doen naar bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk en longfunctie