Vaccinatie in onze praktijk start 3 maart

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie op dit moment alleen is voor:
• patiënten geboren in 1956 en 1957
• 2 groepen patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19-infectie:
1. patiënten met zwaar overgewicht (BMI > 40), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
2. patiënten met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk 25 febr. een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u behoort tot een van deze groepen en op 25 febr. nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.
Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.
‘Samen krijgen we corona eronder’.